ಚೀಯರ್ ಚೀಯರ್ಸ್

ಜೂನ್ 24, 2008

ಮೈ ಮಾಟದ ಮೊನಚುಗಳಿಗೆ

ಬೆಲೆವೆಣ್ಣುಗಳ ಬಣ್ಣಗಳಿಲ್ಲ

ಕೈ ಕಾಲುಗಳ  ಆಕ್ರೊಬ್ಯಾಟ್ ಗೆ

ಶೃಂಗಾರದ ಹಂಗಿಲ್ಲ

 

ಕೂಗಿ ಕೆರಳಿಸೊ ನಗುವಿಗೆ

ಕೊರಳ ಹೂಂಕಾರಕ್ಕೆ

ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪೋಷಾಕಿಗೆ

ತುಂಡು ಲಂಗದ ಅಧಾ೵ಗಸಕೆ

ಬೌಂಡರಿಗೋಡುವ ಚೆಂಡಿನ ಖುಷಿಯಿಲ್ಲ!!

 

ಬಾಲ್ ಎಸೆವ ತಿರುಗಣಿಗೆ

ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುವ ಸುನಾಮಿಗೆ

ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ

ಈ ನುಣುಪು ಮೈ-ದಾನಗಳ

ಗಾನ ಕೋಲಾಹಲ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿದೆ

ಟಿ.ವಿ. ಪರದೆಯ ತುಂಬ!!

 

ಕುಣಿವ ರಭಸಕೆ ಸೆಟೆವ ಎದೆ

ಕಟಿಯ ಹೊರಳಾಟಕೆ ಏರುವ ಹೆದೆ

ಬಳುಬಳುಕುವ ಮೋಹದ ಬಲೆ

ಈ ಸೆಳವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಆಟದ ಕಗ್ಗೊಲೆ!!

 

ಆಟದ ಮಾಟದಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಟ

ತುಂಡು ಲಂಗದ ತುಂಡು ತುಂಟಾಟ

ಯಾರದೋ ಥೈಲಿ ತುಂಬಿಸೊ ಆಟ

ಇದೋ ಬಂದಿದೆ ಹೊಸ ಪರಿಪಾಠ

-0-

Advertisements