ನೀ ಯಾರೆಂದು ಹೇಳಲಿ?

ನೀ ನಾಟ್ಯರಾಣಿ

ನೃತ್ಯ ಮಯೂರಿ

ನಯನ ಮನೋಹರಿ

ಮಧುರ ಮಾತಿನ ಮನೋನ್ಮಣಿ

ಸಕಲ ಶುಭಂಕರಿ

ಅರಿ ಭಯಂಕರಿ!

 

ಶಾರದೆ, ಅವಿರತ ವಿಶಾರದೆ

ರಂಜನಿ, ಮನೋನಂದನಿ

ನೀ ಮೋಹಕ ಮನ ಚುಂಬಕ

ತುಂಬಿದೆದೆಯ ತಲ್ಲಣ

ಸಿಂಹಕಟಿಯ ಸಂಕಟ

ಸೊಬಗಿನ ಸಿರಿ ಮೈಮಾಟ|

 

ನುಣುಪು ಪಾದಗಳ ಆಟಕೆ

ನೂಪುರಗಳ ರಿಂಗಣಕೆ

ಅರೆಬಿರಿದ ಕಣ್ಗಳ ನೋಟಕೆ

ಮಣಿವ ಮೈಯ ಕುಣಿಸಾಟಕೆ

ಹರಿವ ಎದೆಯ ಇರಿದಾಟಕೆ

ಸಾಟಿ ಯಾಕೆ? ಸರಿಸಾಟಿ ಯಾಕೆ?

 

ಅದಾವ ಶಿಲ್ಪದ ಕೃತಿ ನೀನು?

ಆವ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಕೈಚಳಕ?

ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಮಾಯೆ?

ಅದೆಂಥ ಒಲುಮೆಯ ಬಗೆ?

ಅದಾವ ಕೃತಿಯ ಮುಖಪುಟ?

ಆವ ಚಿತ್ರಗಾರನ ಕಾಣ್ಕೆ?

ಯಾವ ಕವಿಯ ಬೆರಗು?

ಆರ ಕನಸಿನರಮನೆಯ ಚಿತ್ತಾರ?

 

ಚೆಂಬೆಲರ ಚೆಂಗುಲಾಬಿ

ಚಿಗುರು ಬಳ್ಳಿಯ ಕುಡಿ

ಸೊಬಗ ಮೆರೆವ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿ

ಪ್ರೀತಿಯೊಲುಮೆಯ ಸಿಹಿ|

 

ಸರಿಗಮ ಸರಿಸಮ

ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಸಮ

ಅನುಪಮೆ, ಅನುರೂಪಮೆ

ಸವಂ ಶಿವ ರೂಪಮೆ!!

      -0-

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: