ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯ ಕನಸು?

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2008

ಆಗ ಫೋನಿರಲಿಲ್ಲ

ಮೊಬೈಲಿನ ರಿಂಗಣವಿರಲಿಲ್ಲ

ಬೈಕಿರಲಿಲ್ಲ

ಕಾರಿರಲಿಲ್ಲ!

ಧನ, ದೌಲತ್ತು, ಅಂತಸ್ತು

ಇವ್ಯಾವವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ!!

ಆದರೆ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕನಸುಗಳಿದ್ದವು

ಅವುಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದವು

ನೀಲಿ ಆಗಸದಲಿ, ಹುಚ್ಚು ಹೊಳೆಯಲಿ,

ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಅವು ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದವು

ಮತ್ತು ಹಿಡಿದಂತೆ!!

ಆದರೆ, ಆ ಕನಸುಗಳು ಅರಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

ಅಲ್ಲಿ ನೀನರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸೊಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ!!!

 

ಈಗ ಕಾರಿದೆ

ಬೈಕಿದೆ, ಬ್ರೇಕಿದೆ

ನೀನು ಇದ್ದೀಯಾ,

ನಿನ್ನ ಸೊಬಗು, ಹೊಳಪು ವೈಯ್ಯಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ!

ಆದರೆ, ಕನಸುಗಳಿಲ್ಲ

ಅವುಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ- ಪುಕ್ಕಗಳಿಲ್ಲ

ಹಾರಲು ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ!

ಎಲ್ಲವೂ ಕೋಶಿ ಪ್ರವಾಹದಲಿ,

ಜೈಪುರ, ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್  ಬಾಂಬುಗಳಲಿ

ಅಮರನಾಥನ ಜಮೀನಿನಲಿ, ಜಮ್ಮುವಿನ ಜೀವದಲಿ

ಕಾವೇರಿಯ ನೀರಿನಲಿ

ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದದಲಿ

ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳಲಿ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಕೆಟುಗಳಲಿ

ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ ಗೆಳತಿ!!

ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ!!!