ಏಕೆ ಬೇಕು ಮುಖಮಂಡಲ?

ಮುಖವೇಕೆ?

ಎಲ್ಲೂ, ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲದೇ

ಓಡಲೆರಡು ಕಾಲುಗಳು

ಕಂಡದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲೊಂದು

ಸದಾ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆ

ಬೇಡಲೆರಡು- ಕೊಡದಿರೆ

ಕಸಿಯಲೆರಡು ಕೈಗಳು

ಹೊಗಳಲು, ಹೊಗಳಿ ಬೇಳೆ

ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು

ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಲಿಗೆ

ಇವಿಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಾಕು! ಈ ನಗರದ

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ

ಮುಖವೇಕೆ ಬೇಕು?

-ವೀರಣ್ಣ ಕಮ್ಮಾರ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: