ಒಂಟಿ ಸಾಲುಗಳು

ಒಂಟಿ ಸಾಲು
(ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಲಿನ ’ಸಾಲುಮಂಟಪ’ ಮಂಟಪಗಳಿವು).

* ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕುಳಿತಿವೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೇ!!

* ಅವಳೆದೆಯ ಕಾವು ಅರ್ಥವಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಆವಿಯಾಗಿದ್ದೆ!

* ನಾಳೆಯ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ… ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ … ಕುರುಡನಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ!

* ಹರಿದರಿದ ಸೆರಗಿನೊಳಗೆ ಚಿಂದಿಯಾಗದಿರಲಿ ಬದುಕು…

* ಮೆಲು ಮಾತುಗಳ ಮೃದುತನದಲಿ ಬೆನ್ನು ಸೇರಿದ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಸುರಿಯಲಿಲ್ಲ ರಕ್ತ!

* ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನ, ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಬಾವಿಯ ದಂಡೆ, ಬತ್ತದ ಗದ್ದೆಯ ಕಾಲುರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಳದೇ ನಗೆಯ ಕಲವರ; ಎಲ್ಲಡಗಿಹುದೀಗ?!

– ವೀರಣ್ಣ ಕಮ್ಮಾರ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: